Historia

Historia Gorzowskiej Orkiestry DętejORKIESTRA DLA PRESTIŻU

14 listopada 1958 r., w piątek, w świetlicy hotelu pracowniczego „Stilonu" odbyła się pierwsza próba organizowanej orkiestry zakładowej. Właśnie tę datę uznaje się za narodziny dzisiejszej Gorzowskiej Orkiestry Dętej.

Działające od 1951 r. Zakłady Włókien Sztucznych (później ZWCh „Stilon") z roku na rok umacniały swoją pozycję nie tylko gospodarczą, ale także społeczną. W kierownictwie uznano, że nic tak nie podnosi.prestiżu firmy jak właśnie orkiestra dęta. Jej duszą entuzjastą i organizatorem stał się Czesław Konarkowski, multiinstrumentalista, wcześniej dyrygent szkolnych orkiestr dętych. To on poprowadził tę pierwszą, oficjalną próbę całego zespołu, który na początku odegrał hymn Polski. Pierwszym dyrygentem został Jerzy Karłaszewski, wcześniej szef orkiestry garnizonowej.

 

Pierwszy raz orkiestra pokazała się publicznie w pochodzie 1-majowym w 1959 r. Odtąd uczestniczyła we wszystkich uroczystościach państwowych i miejskich.

 

POD SZTANDAREM "STILONU"

Zakłady Włókien Chemicznych „Stilon" patronowały orkiestrze od narodzin aż do 1991 r., gdy w ramach restrukturyzacji produkcję podzielono na kilka firm i zaniechano działalności pozaprodukcyjnej. Ponad 30 lat orkiestra pracowała pod patronatem „Stilonu": firma kupowała instrumenty, nuty i mundury, zatrudniała kapelmistrza, zapewniała przejazdy na imprezy w kraju i zagranicą pokrywała wydatki związane z koncertami, a nawet wypłacała muzykom niewielkie diety. Siedzibą orkiestry był Zakładowy Dom Kultury „Chemik". Orkiestra zobowiązana była do uczestniczenia w wydarzeniach zakładowych z Dniem Chemika na czele, a także w uroczystościach miejskich. Gorzowianie zaś chętnie uczęszczali na liczne koncerty plenerowe wykonywane przez orkiestrę w Parku Róż, a później w amfiteatrze. Zespół był zapraszany do wielu miejscowości w regionie. W pełnym składzie lub w kameralnym orkiestra żegnała na cmentarzu zasłużonych gorzowian..

W orkiestrze grali przede wszystkim pracownicy „Stilonu", ale nie tylko. Było w niej miejsce dla wszystkich, którzy potrafili i chcieli grać na instrumentach dętych. Zespół liczył zazwyczaj ok. 40 osób. Od 1974 r. w skład zespołu wchodzą również panie. Pierwszą była flecistka - Henryka Oburzyńska, sekretarka ZPJ „Silwana", a jej śladem podążyła klarnecistka Wiktoria Mach, magazynierka ze „Stilonu". Początkowo orkiestra grała przede wszystkim marsze, ale gdy w 1976 r. kapelmistrzem został Benedykt Adamski, znacznie poszerzył repertuar o utwory rozrywkowe. W 1989 roku orkiestra miała opracowanych 100 utworów. W latach 80. obok orkiestry działała szkółka gry na instrumentach dętych oraz grupa taneczna złożona z 18 dziewcząt.

Pierwszy zagraniczny występ zespołu odbył się w Rudolfstadt koło Jeny już w 1959 r. Potem orkiestra często wyjeżdżała do Eberswalde i Frankfurtu nad Odrą. W pierwszym ćwierćwieczu orkiestra 50 razy wystąpiła podczas obchodów 1 Maja i Dnia Chemika, dała 865 występów okolicznościowych, uczestniczyła w 562 pogrzebach. 

Rok 1991 był dla orkiestry krytyczny. „Stilon" zrezygnował z wszystkich form działalności pozaprodukcyjnej, w tym także z prowadzenia orkiestry dętej. Pracę z orkiestrą zakończył kapelmistrz Benedykt Adamski. Wydawało się, że nadszedł kres orkiestry.

GORZOWSKA ORKIESTRA DĘTA

Ale na to władze miasta ani ludzie oddani kulturze muzycznej pozwolić nie mogli. Z inspiracji Czesława Gandy oraz Andrzeja Dańskiego, pieczę nad orkiestrą roztoczył najpierw Wojewódzki Dom Kultury, a wkrótce potem Miejskie Centrum Kultury, bowiem właśnie MCK przejęło tradycję Zakładowego Domu Kultury „Chemik". Za jedną z podstawowych form pracy uznano wtedy dalsze patronowanie orkiestrze. W 1992 roku funkcję kapelmistrza objął Bolesław Malicki. Dla podkreślenia ciągłości, 12 listopada 1993 r. zorganizowano uroczyste obchody 35-lecia orkiestry. Od tej pory zespół prezentował się pod nazwą Gorzowska Orkiestra Dęta.

Dzięki wspieraniu przez budżet miasta Gorzowa Wielkopolskiego, a także dużemu zaangażowaniu członków oraz kolejnych zarządów. Orkiestra prezentuje bardzo dobry poziom muzyczny mimo, że nie ma statusu zawodowego.
Grają w niej przede wszystkim osoby z wykształceniem muzycznym, w tym dużo młodzieży; uczniowie , studenci, jak również amatorzy.

GOD wykonuje nie tylko typowe dla orkiestr dętych marsze, ale także transkrypcje muzyki poważnej, utwory z filmowych ścieżek muzycznych, utwory wywiedzione z folkloru oraz światowe standardy muzyki rozrywkowej i jazzowej. Z powodzeniem występuje w salach koncertowych, a również w obiektach sakralnych, w plenerze, na pochodach i paradach. Ogromnym powodzeniem cieszą się jej doroczne Koncerty Karnawałowe z bogatym repertuarem rozrywkowym.

O randze artystycznej mogą świadczyć koncerty wykonywane we współpracy z wieloma artystami, m.in. zespołem Buziaki tworzącym grupę taneczną mażoretek,  chórem „Cantabile, wokalistami : Moniką Makowską- Wiącek, Marzeną Śron- Szumlańską, Agnieszką Kliszczyk, Beatą Gramzą. Od 2007 r. Gorzowska Orkiestra Dęta  jest współgospodarzem (wraz z Miejskim Centrum Kultury) Międzynarodowych Spotkań Orkiestr Dętych „Alte Kameraden".

W roku 2016 orkiestra zaprezentowała się w ciekawym projekcie muzycznym, w którym na jednej scenie koncertowała z polskim zespołem muzyki reggae - Majestic, a także z gwiazdami m.in. Krystyną Prońko.

ZMIANA POKOLEŃ

Pod koniec roku 2016 wieloletni kapelmistrz orkiestry - Bolesław Malicki podejmuje decyzję o zakończeniu swojej kariery artystycznej, w tym także współpracy z Gorzowską Orkiestrą Dętą. Nie była to jednak decyzja nagła, lecz przemyślany długofalowy proces wygaszania działalności i przekazywania obowiązków nowej kandydatce na kapelmistrza - Annie Wiśniewskiej. Dnia 3.grudnia podczas uroczystego koncertu pożegnalnego nastąpiło przekazanie insygniów władzy kapelmistrzowskiej - buławy oraz batuty pani Annie Wiśniewskiej.