Dyrygenci

 • Jerzy Karłaszewski 1959-1967
 • Jan Stachurski 1967-1969
 • Jan Pauter 1969-1974
 • Jan Surdyk 1974-1976
 • Benedykt Adamski 1976-1991
 • Bolesław Malicki 1992 -2016
 • Anna Wiśniewska od 2016

 

Anna Wiśniewska 

Urodzona 15 lipca 1987 roku w Gorzowie Wielkopolskim. W roku 2007 ukończyła Szkołę Muzyczną II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp. uzyskując tytuł zawodowy muzyk w specjalności instrumentalista w zakresie gry na klarnecie. Od 2001 roku instrumentalistka Gorzowskiej Orkiestry Dętej. W latach 2009 -2012 studiowała w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na wydziale dyrygentury chóralnej , edukacji muzycznej i muzyki kościelnej. Od 2014 roku wspomagała kapelmistrza Bolesława Malickiego w organizacji i prowadzeniu Gorzowskiej Orkiestry Dętej . W grudniu 2016 roku została kapelmistrzem Gorzowskiej Orkiestry Dętej .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesław Malicki

Bolesław Malicki

Kapelmistrz, porucznik Wojska Polskiego w stanie spoczynku.

Urodził się 18 września 1946 roku w Jastrowiu. W latach 1978-1983 studiował w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w Studium Orkiestr Dętych oraz na wydziale Wychowania Muzycznego uzyskując tytuł magistra sztuki. Od 1963 roku puzonista, a od 1981 roku kapelmistrz w Orkiestrze Garnizonowej w Legnicy.

W latach 1975-2001 był nauczycielem gry na puzonie i fagocie w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Legnicy i Gorzowie Wielkopolskim. W roku 1983 objął funkcję kapelmistrza w Orkiestrze garnizonowej w Kożuchowie, a od 1984 roku w Orkiestrze Garnizonowej w Gorzowie Wielkopolskim. Pełnił tę funkcję do roku 1990. Gorzowską Orkiestrę Dętą prowadzi od 1992 roku.

Wielokrotnie nagradzany oraz wyróżniany za pracę artystyczną, między innymi:

 • Odznaką Honorową „Zasłużony działacz kultury” 1988r.
 • Srebrnym Krzyżem Zasługi 1985 r.
 • Medalem „Za zasługi dla województwa gorzowskiego” 1987 r.
 • Medalem „za zasługi dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego” 2003 r.
 • Nagrodą kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa – „Motylem” za całokształt dokonań artystycznych 2003 r.
 • Medalem „Lubuski Animator Kultury” 2007 r.